« powrót

Konfiguracja aplikacji Sharepoint przechowywana w liście

Opublikowano: 2019-08-27 , wyświetlono: 1432

Rozpoczynając tworzenie własnych aplikacji działających na platformie Sharepoint informacje o adresie witryny, litach z których pobierane były dane i inne dane potrzebne aplikacji na sztywno zaszywałem w kodzie. Później zacząłem tworzyć szablon listy, której kolumny odpowiadały poszczególnym zmiennym konfiguracji. To już dawało pewną elastyczność, jednak z czasem wyszły na jaw pewne problemy w przypadku rozbudowy aplikacji i dodawaniu nowych pół konfiguracji.

W którymś momencie pomyślałem by stworzyć rozwiązanie, które będzie mogło być użyte w każdej z aplikacji. Podstawą miała być lista składająca się z dwóch pól: tytułu i wartości. Do tego klasa pozwalająca na odczytywanie przechowywanych w liście informacji i udostępnianie ich aplikacji.

Poniżej format listy użytej do przechowywania konfiguracji


<Fields>
 <Field ID="{fa564e0f-0c70-4ab9-b863-0177e6ddd247}" 
    Type="Text" Name="Title" DisplayName="$Resources:core,Title;" 
    Required="TRUE" SourceID="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/v3" 
    StaticName="Title" MaxLength="255" />
 <Field Name="ParamValue" ID="{53060f42-51e9-4156-b003-33df0b216305}" 
     DisplayName="ParamValue"
     StaticName="ParamValue" Type="Text" />
</Fields>

Następny etap to klasa, która odczytuje wartości z listy, przechowuje je i umożliwia do nich dostęp. Poniżej jej kod.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.SharePoint;

namespace ChinaSoftLibrary.Util
{
  public class AppParameters
  {
    private Dictionary<string, string> _items;

    private const string SpKeyField = "Title";
    private const string SpValueField = "ParamValue";

    public string FieldKeyName { get; set; }
    public string FieldValueName { get; set; }

    public AppParameters()
    {
      init();
    }

    /// <summary>
    /// load configuration parameters from sharepoint list
    /// </summary>
    /// <param name="siteUrl"></param>
    /// <param name="listName"></param>
    public void LoadSharepoint(string siteUrl, string listName)
    {
      try
      {
        SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(delegate()
        {
          using (SPSite site = new SPSite(siteUrl))
          {
            using (SPWeb web = site.OpenWeb())
            {
              SPList paramList = web.Lists[listName];
              SPListItemCollection items = paramList.GetItems();

              foreach (SPListItem item in items)
              {
                try { _items.Add(item[FieldKeyName].ToString(), item[FieldValueName].ToString()); }
                catch { }
              }
            }
          }
        });
      }
      catch { }
    }

    public string GetValue(string key)
    {
      string v = "";

      try { v = _items[key]; }
      catch { v = ""; }

      return (v);
    }

    public void SetValue(string key, string value)
    {
      try { _items[key] = value; }
      catch {}
    }

    public string ToHtmlString()
    {
      string s = "";

      s += "Configuration items <br/>" + System.Environment.NewLine;
      foreach (var item in _items)
      {
        s += item.Key.ToString();
        s += " ; ";
        s += item.Value.ToString();
        s += "; <br/>" + System.Environment.NewLine;
      }

      return (s);
    }

    private void init()
    {
      _items = new Dictionary<string, string>();
      this.FieldKeyName = SpKeyField;
      this.FieldValueName = SpValueField;
    }
  }
}

By mieć możliwość budowania rozwiązania w środowisku testowym i bez problemu przenosić je na produkcyjne podjąłem decyzję o użyciu wzorca fasady. Najpierw zdefiniowałem interfejs konfiguracji


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ChinasoftServiceCore.Domain
{
  public interface IAppConfiguration
  {
    string ConfigList { get; set; }
    string SiteUrl { get; set; }

    string GetDictionaryListTitle();
    string GetRequestListTitle();
    string GetResourceListTitle();
    string GetCustomerListTitle();

    string GetRequestEditFormUrl();
    string GetRelativeEditFormUrl();

    string GetSmtpHost();
    int GetSmtpPort();
    string GetSmtpFrom();
    string GetSmtpReply();
    bool GetSmtpAnonymous();
    string GetSmtpUser();
    string GetSmtpPassword();

    string GetValue(string name);
    bool IsDebug();
    void SetValue(string name, string value);
    string ToHtmlString();
  }
}

A potem zająłem się jego implementacją. Dzięki takiemu podejściu konfiguracja może być przechowywana w pliku tekstowym, bazie danych lub statycznie w kodzie. Ważne by aplikacji podać odpowiedni obiekt, który implementuje interfejs IAppConfiguration. W poniższym przykładzie oczywiście implementacja korzysta z listy Sharepoint i wcześniej przedstawionej klasy AppParameters.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using ChinaSoftLibrary.Util;

namespace ChinasoftServiceCore.Domain
{
  public class AppConfiguration : IAppConfiguration
  {
    private const string DevFile = @"C:\AppConfigurationFiles\site-sos.txt";

    private string _siteUrl;
    private string _configList;

    private AppParameters _parameters;

    public AppConfiguration()
    {
      _parameters = new AppParameters();
      _parameters.FieldKeyName = "Title";
      _parameters.FieldValueName = "ParamValue";

      _siteUrl = @"http://sharepoint";
      _configList = @"Konfiguracja";

      // dev version
      if (File.Exists(DevFile))
        _siteUrl = @"http://sp-dev-server/site/DevTeamSite";

      _parameters.LoadSharepoint(_siteUrl, _configList);
    }
    public AppConfiguration(string siteUrl, string configList)
    {
      _parameters = new AppParameters();
      _parameters.FieldKeyName = "Title";
      _parameters.FieldValueName = "ParamValue";

      _siteUrl = siteUrl;
      _configList = configList;

      _parameters.LoadSharepoint(_siteUrl, _configList);
    }

    public string GetRequestListTitle()
    {
      string title = "";
      title = GetValue("ListRequest");
      return (title);
    }

    public string GetDictionaryListTitle()
    {
      string title = "";
      title = GetValue("ListDictionary");
      return (title);
    }

    public string GetCustomerListTitle()
    {
      string title = "";
      title = GetValue("ListCustomer");
      return (title);
    }

    public string GetRequestEditFormUrl()
    {
      string url = "";
      url = GetValue("SiteUrl") + GetValue("RequestEditForm");
      return (url);
    }

    public string GetRelativeEditFormUrl()
    {
      string url = "";

      Uri uri = new Uri(GetValue("SiteUrl"));
      url = uri.LocalPath + GetValue("RequestEditForm");

      return (url);
    }

    public string GetSystemEmail()
    {
      string url = "";
      url = GetValue("SystemEmail");
      return (url);
    }

    public string GetSmtpHost()
    {
      return (GetValue("SmtpHost"));
    }

    public int GetSmtpPort()
    {
      int v = Function.GetInt32(GetValue("SmtpPort"));
      return (v);
    }

    public string GetSmtpFrom()
    {
      return (GetValue("SmtpFrom"));
    }

    public string GetSmtpReply()
    {
      return (GetValue("SmtpReply"));
    }

    public bool GetSmtpAnonymous()
    {
      bool result = false;

      int v = Function.GetInt32(GetValue("SmtpAnonymous"));
      if (v == 1)
        result = true;

      return (result);
    }

    public string GetSmtpUser()
    {
      return (GetValue("SmtpUser"));
    }

    public string GetSmtpPassword()
    {
      return (GetValue("SmtpPassword"));
    }

    public bool IsDebug()
    {
      bool dev = false;

      if (_siteUrl.StartsWith(@"http://sp-dev-server /"))
        dev = true;

      return (dev);
    }

    public string GetValue(string name)
    {
      return (_parameters.GetValue(name));
    }

    public void SetValue(string name, string value)
    {
      _parameters.SetValue(name, value);
    }

    public string ToHtmlString()
    {
      string s = "";

      s += "App Configuration parameters <br/>" + System.Environment.NewLine;
      s += _parameters.ToHtmlString();

      return (s);
    }


    #region Properties
    public string SiteUrl
    {
      get { return _siteUrl; }
      set { _siteUrl = value; }
    }
    public string ConfigList
    {
      get { return _configList; }
      set { _configList = value; }
    }
    #endregion
  }
}

Podsumowanie

To rozwiązanie na tyle sprawdza się u mnie, że na razie nie potrzebowałem czegoś więcej. Tutaj powinienem tez napisać parę słów na temat jak taka konfiguracja jest przekazywana aplikacji. Ja w każdym WebPart’cie definiuje zawsze dwa parametry:

CfgSiteUrl – adres url witryny, gdzie jest konfiguracja aplikacji
CfgListName – nazwa listy, w której przechowywana jest konfiguracja

Tutaj mogę odesłać do artykułu ASP.NET architektura dla formularzy ...

gdzie w prezenterze użyty jest obiekt konfiguracji i przedstawiony sposób korzystania z niego.Komentarze: