Komponenty do intranetu opartego na Sharepoint

Opis

W intranecie zbudowanym w oparciu o sharepoint przydatne sa komponenty, które pozwalają użytkownikom na kreację w łatwy sposób treści, a administratorom na ich formatowanie na wiele sposobów. W tym celu strorzyłem rozwiązanie, które zawiera definicję list i komponentów, które pozwala na błyskawiczne zbudowanie portalu intranetowego w atrakcyjnie wizualnie formie. Rozwiązenie charakteryzują sie dużym poziomem sparametryzowania co pozwala na łatwe i eleastyczne zarzadzanie tak treścią jak i sposobem prezentacji.

Strony wzorcowe

Definicja stron wzorcowych wraz z arkuszami stylów skonfigurowanych dla portali informacyjnych.

Aktualności

Zestaw komponentów pozwalający na zarządzanie informacjami. Oparty jest na listach, które przechowują treść, zdjęcia i obrazy wideo. Prezentacją informacji można zarzadać za pomoca edytowalnych szablonów. Możliwe jest stowrzenie dowolnej ilosci list z informacjami oraz jeżeli to konieczne z szablonami. Chociaż ze względu na sparametryzowanie list i Wbpartów, ktróre służą so wyświetlania wszystko można oprzeć tylko na pojedynczych instancjach list. Pojedynczy arykuł może zawierać teks, dołączone pliki załączników, galerię zdjęć i klipy wideo.

Aktualności karty

Wyświetlanie artykułów na kilkanaście zdefiniowanych sposobów z dowolnej witryny i listy. Istnieje też możliwośc określenie informacji, które mają priorytet wyświetlania

Wydarzenia

Wyświetlanie nadchdzących wydarzeń na podstawie wskazanej w parametrach listy

Slider

Komponent służy do wyświetlania klikalnych bannerów, które uatrakcyjniają strony intranetowe. Oparty jest na o carousel, który jest zawarty w bootstrap 4. Informacje o elementach slider'a przechowywane sa w liście i dzięki parametrom przy wyświetlaniu można w niej przechowywać dane dla wielu komponentów wyświetlanych na różnych stronach.

Wideo

Wyświetlanie klipów wideo

Zarządzanie

Komponenty do zarzadzania artykułami, generowaniem treści newsletterów z nowymi informacjami do wysyłki emeail.

Technikalia

Rozwiązanie wymaga bootstrap'a w wersji 4 i zostało stworzone w Visual Studio na platformę Sharepoint 2013/2016/2019. Istnieje możliwość przekazania pełnego kodu źródłowego projektu i wsparcia w zakresie samodzielnej jego modyfikacji.

Przykładowe ekrany