Projektowanie rozwiązań w oparciu o SharePoint

Tworzenie rozwiązań dla platformy SharePoint (Foundation 2010, 2010, 2013, 2016) z użyciem Visual Studio. Zakres usług obejmuje konsulting, tworzenie pojedynczych Webpartów, dostosowywanie wyglądu witryny (masterpage), migrację istniejących aplikacji ASPX na platformę Sharepoint, korzystanie z innych baz danych przedsiębiorstwa w środowisku Sharepoint oraz tworzenie kompletnych aplikacji.

Projektowanie oprogramowania oraz aplikacji web

Specjalizuje się w projektowaniu i implementacji systemów opartych o internet oraz intranet. Znajomość wielu technologii, efektrywnych metod projektowania i wytwarzania oprogramowania oraz biznesowych spektów organizacji pozwala mi na projektowanie optymalnych rozwiązań w rozsądnym czasie i kosztach.

Tworzę również oprogramowanie do pracy lokalnej wg wymagań klienta.

Usługi dla firm

Firmy mogą skorzystać z mojej opieki serwisowej, w ramach której zajmuję się wszelkimi aspektami związanymi z IT w organizacji. Skupiam sie na głównie ma trzech kierunkach, tj. utrzymanie dotychczasowej infrastruktury, propagacje wiedzy i możliwości zastosowań IT wśród pracowników oraz propozycje rozwoju w nowych obszarach.