Lista wartości przechowywana w polu znakowym [SQL]

Opublikowano: 2019-09-10 , wyświetlono: 1403

Zestaw funkcji T-SQL do operacji na liście wartości przechowywanej w polu znakowym tabeli

czytaj więcej »


Wysyłanie wiadomości email z załącznikami przez Sharepoint [Sharepoint / C#]

Opublikowano: 2019-08-27 , wyświetlono: 1252

czytaj więcej »


Prosta klasa do przechowywania log'a wykonywanej aplikacji [C#]

Opublikowano: 2019-08-20 , wyświetlono: 879

czytaj więcej »


Zamiana nazwy wyświetlanej na wewnętrzną dla pola listy [Sharepoint / C#]

Opublikowano: 2019-08-20 , wyświetlono: 991

czytaj więcej »


Wysyłanie wiadomości email przez Sharepoint [Sharepoint / C#]

Opublikowano: 2011-09-24 , wyświetlono: 11818

Funkcja pokazująca jak wysłać email używając platformy Sharepoint

czytaj więcej »


Operacja na użytkowniku w Sharepoint [Sharepoint / C#]

Opublikowano: 2011-09-24 , wyświetlono: 12675

Przedstawiam kilka funkcji obsługujących odczyt użytkownika w środowisku Sharepoint, tj. z pola listy, aktualnie zalogowanego i z innego site'a. Wszystkie cztery metody zostały obudowane klasą.

czytaj więcej »


Manipulacje na tabeli [JavaScript]

Opublikowano: 2010-12-25 , wyświetlono: 8021

Przykład operowania na tabeli z użyciem JavaScript'u

czytaj więcej »


Klasa do wyświetlania kalendarza [Javascript]

Opublikowano: 2010-08-10 , wyświetlono: 18537

Ostatnio musiałem użyć kalendarza w tworzonej aplikacji i przy jej tworzeniu powstała dość użyteczna klasa.

czytaj więcej »


Własna klasa do obsługi szablonów [PHP]

Opublikowano: 2009-11-07 , wyświetlono: 17933

Przedstawiam klasę do obsługi szablonów, której używam w swoich projektach.

czytaj więcej »


Funkcja zwracajaca bieżącą date jako string [Java]

Opublikowano: 2009-11-07 , wyświetlono: 16436

czytaj więcej »


Pobieranie parametru z formularza GET/POST [PHP]

Opublikowano: 2009-11-07 , wyświetlono: 6332

Funkcja ułatwiająca pobieranie parametrów z formularza.

czytaj więcej »


Klasa do upload'u pliku na serwer [PHP]

Opublikowano: 2009-11-07 , wyświetlono: 5847

Prosta klasa ułatwiająca upload plików na serwer.

czytaj więcej »


Wyszukanie duplikatów w tabeli [SQL]

Opublikowano: 2009-10-23 , wyświetlono: 14885

Zapytanie SQL, które pozwala na wyszukanie powielających się wierszy w tabeli. Ja użyłem go u klienta do kontroli, czy nie zadekretowano dwóch tych samych faktur.

czytaj więcej »


Dodanie wiersza do tabeli [JavaScript]

Opublikowano: 2009-10-02 , wyświetlono: 8750

Ostatnio potrzebowałem dynamicznego rozszerzania formularza, który zawierał tabelę.

czytaj więcej »


Hierarchiczna lista kategorii w MySql [SQL]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 4074

Zapytanie SQL do wyświetlenia listy kategorii wraz z podkategoriami.

czytaj więcej »


Konwersja string'a na datę [Java]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 15303

Funkcja do konwersji daty jako ciągu znaków na typ możliwy do zapisania w bazie danych (java.sql.Date).

czytaj więcej »


Zamiana znaku konca linii \n na BR. [Java]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 5128

Czasami by wyświetlić tekst w przeglądarce przydaje się funkcja potrafiąca zamienić znali końca linii na tagi BR.

czytaj więcej »


Generowanie losowego stringu [Java]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 6054

Generowanie losowego stringu o podanej długości

czytaj więcej »


Wyświetlenie błedu skryptu w przeglądarce. [Perl]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 5787

Uruchamiając skrypty CGI napisane w perl'u często otrzymuje się komunikat błędu pochodzący z serwera "503 internal error". Nie posiadając możliwości uruchomienia skryptu z linii komend, czeka nas żmudne testowanie i szukanie błędu. By przekierować komunikaty o błędach z konsoli do przeglądarki należy umieścić na początku skryptu poniższy kod.

czytaj więcej »


T-SQL baza bank [SQL]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 12291

Ostatni musiałem napisać kilka skryptów SQL'a, w których to miały wystąpić określone konstrukcje (funkcje, trigger, itp.) w bazie. Poniżej skrypt dla bazy BANK

czytaj więcej »


T-SQL skrypt biblioteka [SQL]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 8247

Skrypt T-SQLa tworzący obiekty w bazie danych i wykonujący kilka operacji testowych.

czytaj więcej »


T-SQL skrypt projekt [SQL]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 5124

Skrypt T-SQLa tworzący obiekty w bazie danych i wykonujący kilka operacji testowych.

czytaj więcej »


T-SQL skrypt firma [SQL]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 5929

Skrypt T-SQLa tworzący obiekty w bazie danych i wykonujący kilka operacji testowych.

czytaj więcej »


T-SQL skrypt kadry [SQL]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 3187

Skrypt T-SQLa tworzący obiekty w bazie danych i wykonujący kilka operacji testowych.

czytaj więcej »


Data początkowa i końcowa dla bieżącego miesiąca [C#]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 7483

Tworząc raporty zetknąłem sie z koniecznością określania początkowej/końcowej daty dla bieżącego miesiąca. Poniżej kod, który rozwiązuje ten problem.

czytaj więcej »


Funkcja do załadowania pliku na serwer [Perl]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 5936

Często występuje potrzeba w aplikacji web, załadowania pliku na serwer. Poniższa funkcja ułatwia takie operacje.

czytaj więcej »


Ukrywanie / pokazywanie zawartości bloku DIV [JavaScript]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 31057

Czasami przydatne jest ukrycie części zawartości strony i pokazywanie jej tylko na żądanie użytkownika (patrz: formularz dodawania komentarzy w wym serwisie).

czytaj więcej »


Wyszukania najmłodszego pliku w katalogu [Perl]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 6201

Ostatnio miałem zadanie wysyłania archiwizacji z programu księgowego na serwer ftp oraz pen'a w celu większego zabezpieczenia danych.

czytaj więcej »


Procedura T-SLQa zwracająca wartość znakową [SQL]

Opublikowano: 2009-07-29 , wyświetlono: 7481

Procedura SQL, która tworzy identyfikator jako string i pozwala na jego odczyt poprzez ADO.NET z poziomu aplikacji C# NET.

czytaj więcej »


Grid z danymi przechowywanymi w ArrayList [C#]

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 5285

Kontrolka System.Windows.Forms.DataGrid z .NET wyświetla dane w formacie tabeli. W większości przykładów zilustrowane jest wyświetlanie danych pobieranych z obiektów ADO.NET.

czytaj więcej »


Konwersja string'a ze znakami '\n' do TextBox.Text [C#]

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 2480

czytaj więcej »


Zarządzanie usługamin Windows z linii komend [Perl]

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 6971

Przydatne jest czasami zatrzymanie lub wystartowanie usługi windows z linii komend co jest o wiele szybsze niż przebijanie się przez okienka. Poniższy skrypt to realizuje.

czytaj więcej »


Generowanie losowego hasła [Perl]

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 6241

Funkcja generuje losowe hasło o podanej długości, może być równiż używana np. do generowania unikalnych nazw plików.

czytaj więcej »


Obcięcie z tekstu spacji i znaków końca linii [Perl]

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 6161

Funkcja obcina końcowe spacje z tekstu i znaki pustej linii.

czytaj więcej »


Funkcja do wysyłania maila [Perl]

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 9436

Prosta funkcja, która służy do wysyłania wiadomości email za pomocą serwera SMTP. Wymaga modułu Net:SMTP.

czytaj więcej »