System Osbsługi Serwisowej

picture

Opis

System do obsługi zleceń serwisowych na Sharepoint zintegrowany z kalendarzami Exchange.

Przykładowe ekrany

Technikalia

Rozwiązanie zostało stworzone w Visual Studio 2017 na platformę Sharepoint 2016/2019.