« powrót

Lista wartości przechowywana w polu znakowym [SQL]

Opublikowano: 2019-09-10 , wyświetlono: 1402

W kilku moich projektach potrzebowałem przechowywania wartości listy w pojedynczym polu tabeli bazy danych. By usprawnić operacje na tego typu polu stworzyłem zestaw kilku funkcji, które to ułatwiają.


-- przykłady listy:
-- '1;84;154;157;162;270'
-- 'pl;uk;ru'

create function [dbo].[listAdd](@list varchar(8000), @val varchar(80))
returns varchar(8000)
as
begin
 declare @trimVal varchar(80)

 set @trimVal = ltrim(rtrim(@val))

 -- if not exists add new item to list
 if (dbo.listExists(@list, @val) < 1)
  set @list = concat(@list, ';', @trimVal)

 return (@list)
end;

create function [dbo].[listDelete](@list varchar(8000), @val varchar(80))
returns varchar(8000)
as
begin
 declare @t table (item varchar(80))
 declare @trimVal varchar(80)
 declare @result varchar(8000)

 set @trimVal = ltrim(rtrim(@val))
 set @result = ''

 insert into @t
  select items from dbo.Split(@list, ';')
  where items <> @trimVal

 select @result = @result + ',' + item
  from @t

 set @result = substring(@result, 2, len(@result)-1)
 
 return (@result)
end;

create function [dbo].[listExists](@list varchar(8000), @val varchar(80))
returns int
as
begin
 declare @trimVal varchar(80)
 declare @result int
 declare @item varchar(80)

 set @trimVal = ltrim(rtrim(@val))

 select @item = items 
  from dbo.Split(@list, ';')
    where items = @trimVal

 if (@@ROWCOUNT > 0)
  set @result = 1
 else
  set @result = 0

 return (@result)
end;

create function [dbo].[listCount](@list varchar(8000))
returns int
as
begin
 declare @result int

 select @result = count(items) from dbo.Split(@list, ';')
 if (@@ROWCOUNT < 1)
  set @result = 0

 return (@result)
end;


Przykłady użycia w zapytaniu - klauzula WHERE


SELECT PoleListy FROM tabela WHERE dbo.listExists(tabela.PoleListy, 'wartosc')

SELECT PoleListy FROM tabela WHERE dbo.listExists(tabela.PoleListy, 'pl')

SELECT PoleListy FROM tabela WHERE dbo.listExists(tabela.PoleListy, '84')Komentarze:

test

test

2020-08-04 JacekM