« powrót

Prosta klasa do przechowywania log'a wykonywanej aplikacji [C#]

Opublikowano: 2019-08-20 , wyświetlono: 879

Kiedyś do testowania własnych aplikacji napisałem prostą klasę, która pozwalała mi przechowywać komunikaty i wyświetlać je w formacie tekstowym lub html.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ChinaSoftLibrary.Util
{
  public static class AppLog
  {
    private static List<string> _logData = new List<string>();

    public static void Clear()
    {
      _logData.Clear();
    }

    public static void Add(string message)
    {
      _logData.Add(message);
    }

    public static void Add(string title, string message)
    {
      _logData.Add(title + " : " + message);
    }
    public static void Add(string className, string method, string message)
    {
      _logData.Add(className + "::" + method + " : " + message);
    }

    public static void Add(Exception ex)
    {
      _logData.Add(ex.Message);
    }
    public static void Add(string title, Exception ex)
    {
      _logData.Add(title + " : " + ex.Message);
    }

    public static string GetText()
    {
      string txt = "";

      foreach (string s in _logData)
        txt += s + System.Environment.NewLine;

      return (txt);
    }
    public static string GetHtml()
    {
      string html = "";

      foreach (string s in _logData)
        html += s + "<br />" + System.Environment.NewLine;

      return (html);
    }
  }
}

Przykład zastosowania klasy w aplikacji konsolowej


AppLog.Clear();

AppLog.Add("rozpoczęcie testu");

try {
 result = 10.0 / 0;
}
catch (Exception ex) {
 AppLog.Add(ex);
}

AppLog.Add("koniec testu");

Console.WriteLine(AppLog.Gettext());Komentarze: