« powrót

Zamiana nazwy wyświetlanej na wewnętrzną dla pola listy [Sharepoint / C#]

Opublikowano: 2019-08-20 , wyświetlono: 991

Przy pisaniu kodu dla zastanych już definicji list, czasem trzeba zamienić nazwę wyświetlaną pola na wewnętrzną nazwę używaną przez platformę, Poniżej prosta funkcja, która rozwiązuje ten problem.


/// <summary>
/// convert display name to internal name
/// </summary>
/// <param name="toEncode"></param>
/// <returns></returns>
public static string EncodeToInternalField(string toEncode)
{
  if (toEncode != null)
  {
    StringBuilder encodedString = new StringBuilder();

    foreach (char chr in toEncode.ToCharArray())
    {
      string encodedChar = HttpUtility.UrlEncode(chr.ToString());

      if (encodedChar.StartsWith("%"))
      {
        encodedChar = encodedChar.Replace("u", "x");
        encodedChar = encodedChar.Substring(1, encodedChar.Length - 1);
        encodedChar = String.Format("_{0}_", encodedChar);
        encodedString.Append(encodedChar);
      }
      else if (encodedChar == "+" || encodedChar == " ")
      {
        encodedString.Append("_x0020_");
      }
      else if (encodedChar == ".")
      {
        encodedString.Append("_x002e_");
      }
      else
      {
        encodedString.Append(chr);
      }

    }
    return encodedString.ToString();
  }
  return null;
}Komentarze: