« powrót

Własna klasa do obsługi szablonów [PHP]

Opublikowano: 2009-11-07 , wyświetlono: 17934

Przedstawiam klasę do obsługi szablonów, której używam w swoich projektach. Poniżej kod, klasy, przykład użycia oraz szablon.

Kod źródłowy klasy


<?php

//=====================================================
//
// (c) ChinaSoft 2004
// template class
//
//=====================================================

class Template
{
 var $fileName;
 var $listTag;
 var $srcHtml;
 var $outHtml;
 var $path;

 // constructor
 //----------------------------------------------------------
 function Template($file = "")
 {
  $this->fileName = $file;
  $this->listTag = array();
  $this->path = "";

  if ($file != "")
  {
   $this->load();
  }
 }

 // set htmlText
 //----------------------------------------------------------
 function SetText($text)
 {
  $this->srcHtml = $text;
 }

 // set path
 //----------------------------------------------------------
 function SetPath($str)
 {
  $this->path = $str;
 }

 // set file
 //----------------------------------------------------------
 function SetFile($fname)
 {
  $this->fileName = $fname;
  $this->load();
 }

 // load file
 //----------------------------------------------------------
 function load()
 {
  $fname = $this->path . $this->fileName;
  
  // print "#load() " . $fname;
  
  $len = filesize($fname);
  if ($len > 0)
  {
   $fileHandle = fopen($fname, "r");
   $this->srcHtml = fread($fileHandle, filesize($fname));
   fclose($fileHandle);
  }
  else
   $this->srcHtml = "";
 }

 // parse and return template
 //----------------------------------------------------------
 function parse()
 {
  $this->outHtml = $this->srcHtml;
  foreach ($this->listTag as $tag => $value)
  {
   $this->outHtml = str_replace($tag, $value, $this->outHtml);
  }
  return $this->outHtml;
 }

 // assign tag with value
 //----------------------------------------------------------
 function Assign($tag, $value)
 {
  $strTag = "{\$" . $tag . "}";
  $this->listTag[$strTag] = $value;
 }

 // clear all pairs
 //----------------------------------------------------------
 function Clear()
 {
  $this->listTag = array();
 }


 // output html
 //----------------------------------------------------------
 function Out()
 {
  $this->parse();
  print ($this->outHtml);
 }

 // return html
 //----------------------------------------------------------
 function Get()
 {
  $this->parse();
  return ($this->outHtml);
 }

 //
 // biuld and return options tag
 function createOptions($valueList, $outputList, $selected)
 {
  $optionStr = "";

  for ($i = 0; $i < count($valueList); $i++)
  {
   $optionStr .= "<option value=\"" . $valueList[$i] . "\"";

   // check selection
   if ($selected == $valueList[$i])
    $optionStr .= " selected";

   $optionStr .= ">";

   if (isset($outputList[$i]))
    $optionStr .= $outputList[$i] . "</option>\n";
   else
    $optionStr .= "</option>\n";
  }

  return $optionStr;
 }

 // assign tag with options/values
 //----------------------------------------------------------
 function AssignOptions($tag, $valueList, $outputList, $selected = 0)
 {
  $strTag = "{\$" . $tag . "}";
  $this->listTag[$strTag] = $this->createOptions($valueList, $outputList, $selected);
 }

}
?>

Przykład użycia


<?php
include_once("chinasoft.template.php");
?>

<html>
<body>
<h1>Template class test</h1>
<hr>

<?php

$tpl = new Template("test_template.txt");
$tpl->Assign("name", "Jacek");
$tpl->Assign("id", 1);
$tpl->AssignOptions("combo_test", array(1, 2, 3), array("one", "two", "three"), 3);
$tpl->Out();

$tpl->Assign("name", "Pawel");
$tpl->Assign("id", "2.22");
$tpl->AssignOptions("combo_test", array("one", "two", "three"), array(1, 2, 3), "tow");
$tpl->Out();

$tpl->Clear();
$tpl->Out();

?>

<hr>
</body>
</html>

Użyty w przykładzie szablon


<p>
 to jest test {$name} jest rowne {$id}.
</p>
<hr>
<p>
 test combo box'a
</p>
<p>
 <form>
 Wybor: <select name="test" size="1">
  {$combo_test}
 </select>
 </form>
</p>


Komentarze: