Sharepoint RMS

OPIS

System rejestracji zgłoszeń RMS (Request Management System) został zaprojektowany z myślą o rejestracji, informowaniu i monitorowaniu realizacji zleceń dla depertamentów, które realizują takie zadania w firmie. Wykonany został jako aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem serwera Sharepoint.
Elastyczne konfigurowanie systemu umożliwia jego wielokrotne użycie dla wielu komórek organizacyjnych, w różnych obszarach zastosowań i witrynach. Np. obsługa serwisu IT, zapotrzebowania na usługi lub zakupy, itp.

Aplikacja słada się z czterech definicji szablonów list oraz pięciu Webpartów. Jej implementacja na platformie Sharepoint została opisana TUTAJ

SCHEMAT ROZWIĄZANIA

Użytkownik za pomocą formularza dokonuje zgłoszenia. System wysyła maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do użytkownika oraz drugiego maila do dysponenta o przyjęciu nowego zgłoszenia.

Operator za pomocą formularza rejestruje zgłoszenie dla użytkownika. System wysyła maila do użytkownika z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz drugiego maila do dysponenta o przyjęciu nowego zgłoszenia.

Dysponent przydziela zgłoszenia do odpowiednich serwisantów lub anuluje otrzymane zgłoszenie. System informuje poprzez email serwisanta i zgłaszającego użytkownika o przypisaniu zgłoszenia.

Serwisant dokonuje zmiany statusu zgłoszenia na wykonane po jego realizacji lub przekazuje innemu serwisantowi. System informuje dysponenta oraz użytkownika o zamknięciu zgłoszenia lub zmianie przydzielonego serwisanta.

Schemat w formacie graficznym

EKRANY APLIKACJI

Strona główna

Formularz zgłoszenia dla użytkownika

Historia zgłoszeń użytkownika

Formularz rejestracji zgłoszenia dla operatora

Formularz dysponenta zgłoszeń

Formularz osoby realizującej zgłoszenia

Produkty


Sharepoint RMS

  • rejestracja zgłoszeń serwisowych
  • przydzielanie zadań personelowi
  • aktualizacja statusu zlecenia
  • podgląd przez użytkownika stanu jego zgłoszeń
  • automatyczne informowanie email'em o stanie zlecenia
  • dowolna liczba instancji aplikacji
  • 5 webpart'ów
  • 4 szablony list
  • kompletny projekt w Visual Studio 2010

Artykuły

» więcej


Jeżeli któreś z przedstawionych przeze mnie rozwiązań okazało się wyjątkowo użyteczne możesz dokonać darowizny za pomocą Paypal. Możliwe, że to zdopinguje mnie do przedstawienia większej ilości tekstów i kodów źródłowych, które powstają podczas mojej codziennej pracy.