Hierarchiczna lista kategorii w MySql [SQL]

Zapytanie SQL do wyświetlenia listy kategorii wraz z podkategoriami.

» więcej

Konwersja string'a na datę [Java]

Funkcja do konwersji daty jako ciągu znaków na typ możliwy do zapisania w bazie danych (java.sql.Date).

» więcej

Zamiana znaku konca linii \n na BR. [Java]

Czasami by wyświetlić tekst w przeglądarce przydaje się funkcja potrafiąca zamienić znali końca linii na tagi BR.

» więcej

Generowanie losowego stringu [Java]

Generowanie losowego stringu o podanej długości

» więcej

Wyświetlenie błedu skryptu w przeglądarce. [Perl]

Uruchamiając skrypty CGI napisane w perl'u często otrzymuje się komunikat błędu pochodzący z serwera "503 internal error". Nie posiadając możliwości uruchomienia skryptu z linii komend, czeka nas żmudne testowanie i szukanie błędu. By przekierować komunikaty o błędach z konsoli do przeglądarki należy umieścić na początku skryptu poniższy kod.

» więcej

T-SQL baza bank [SQL]

Ostatni musiałem napisać kilka skryptów SQL'a, w których to miały wystąpić określone konstrukcje (funkcje, trigger, itp.) w bazie. Poniżej skrypt dla bazy BANK

» więcej

T-SQL skrypt biblioteka [SQL]

Skrypt T-SQLa tworzący obiekty w bazie danych i wykonujący kilka operacji testowych.

» więcej

T-SQL skrypt projekt [SQL]

Skrypt T-SQLa tworzący obiekty w bazie danych i wykonujący kilka operacji testowych.

» więcej

T-SQL skrypt firma [SQL]

Skrypt T-SQLa tworzący obiekty w bazie danych i wykonujący kilka operacji testowych.

» więcej

T-SQL skrypt kadry [SQL]

Skrypt T-SQLa tworzący obiekty w bazie danych i wykonujący kilka operacji testowych.

» więcej

1 2 3 4

Produkty


Sharepoint RMS

  • rejestracja zgłoszeń serwisowych
  • przydzielanie zadań personelowi
  • aktualizacja statusu zlecenia
  • podgląd przez użytkownika stanu jego zgłoszeń
  • automatyczne informowanie email'em o stanie zlecenia
  • dowolna liczba instancji aplikacji
  • 5 webpart'ów
  • 4 szablony list
  • kompletny projekt w Visual Studio 2010

Artykuły

» więcej


Jeżeli któreś z przedstawionych przeze mnie rozwiązań okazało się wyjątkowo użyteczne możesz dokonać darowizny za pomocą Paypal. Możliwe, że to zdopinguje mnie do przedstawienia większej ilości tekstów i kodów źródłowych, które powstają podczas mojej codziennej pracy.