Ilość wyświetleń: 9671 « powrót

Operacja na użytkowniku w Sharepoint [Sharepoint / C#]

Przedstawiam kilka funkcji obsługujących odczyt użytkownika z pola listy, aktualnie zalogowanego i z innego site'a. Wszystkie cztery metody zostały obudowane klasą.
Pierwsze dwie pozwalają na pobranie użytkownika lub użytkowników z pola listy sharepoint'a.
GetUser dotyczy pola typu: Osoba lub grupa, Zezwalaj na wiele znaczeń: nie.
GetListUsers odczytuje pole typu: Osoba lub grupa, Zezwalaj na wiele znaczeń: tak.

Przykład wywołania metod z własnego kodu

SPUser user = Chinasoft.Util.User.GetUser(item, "osoba");
List<SPUser> users = Chinasoft.Util.User.GetListUsers(item, "osoby");
SPUser user = Chinasoft.Util.User.GetCurrentUser();
SPUser user = Chinasoft.Util.User.GetUserSite("http://sharepoint/sites/name", "domain\jacek.murawski")

Właściwa klasa

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.SharePoint;

namespace Chinasoft.Util
{
  public class User
  {
    /// <summary>
    /// return value from User type field as single SPuser object
    /// </summary>
    /// <param name="item"></param>
    /// <param name="fieldName"></param>
    /// <returns></returns>
    public static SPUser GetUser(SPListItem item, string fieldName)
    {
      SPUser user = null;
      SPFieldUser field = item.Fields.GetField(fieldName) as SPFieldUser;

      try
      {
        if (field != null)
        {
          SPFieldUserValue fieldValue = field.GetFieldValue(item[fieldName].ToString()) as SPFieldUserValue;
          if (fieldValue != null)
            user = fieldValue.User;
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        user = null;
      }

      return (user);
    }

    /// <summary>
    /// return value from User type field as list SPuser's object
    /// </summary>
    /// <param name="item"></param>
    /// <param name="fieldName"></param>
    /// <returns></returns>
    public static List<SPUser> GetListUsers(SPListItem item, string fieldName)
    {
      SPFieldUserValueCollection userVals;
      List<SPUser> users = new List<SPUser>();

      try
      {
        userVals = (SPFieldUserValueCollection)item[fieldName];
      }
      catch (Exception)
      {
        userVals = null;
      }

      if (userVals != null)
      {
        foreach (SPFieldUserValue userVal in userVals)
          users.Add(userVal.User);
      }

      return (users);
    }

    /// <summary>
    /// read and return current user object
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public static SPUser GetCurrentUser()
    {
      SPContext currentContext = SPContext.Current;
      SPUser user;

      if (currentContext != null)
      {
        SPWeb web = currentContext.Web;
        user = web.CurrentUser;
      }
      else
      {
        user = null;
      }
      return (user);
    }

    /// <summary>
    /// get user by login name for site (url as parameter)
    /// </summary>
    /// <param name="loginName"></param>
    /// <returns></returns>
    public static SPUser GetUserSite(string siteUrl, string loginName)
    {
      SPUser user = null;

      SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(delegate()
      {
        using (SPSite site = new SPSite(siteUrl))
        {
          using (SPWeb web = site.OpenWeb())
          {
            user = web.SiteUsers[loginName];
          }
        }
      });

      return (user);
    }    
  }
}

» Dodaj komentarz


Komentarze:

Produkty


Sharepoint RMS

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych
 • przydzielanie zadań personelowi
 • aktualizacja statusu zlecenia
 • podgląd przez użytkownika stanu jego zgłoszeń
 • automatyczne informowanie email'em o stanie zlecenia
 • dowolna liczba instancji aplikacji
 • 5 webpart'ów
 • 4 szablony list
 • kompletny projekt w Visual Studio 2010

Artykuły

» więcej


Jeżeli któreś z przedstawionych przeze mnie rozwiązań okazało się wyjątkowo użyteczne możesz dokonać darowizny za pomocą Paypal. Możliwe, że to zdopinguje mnie do przedstawienia większej ilości tekstów i kodów źródłowych, które powstają podczas mojej codziennej pracy.