Ilość wyświetleń: 10131 « powrót

Nowa wersja koszyka sklepowego [JavaScript]

Zmiany w stosunku do poprzeniej wersji

- dodano unikalne ID produktu
- dodawanie produktu, który jest już "włożony" do koszyka powoduje zwiększenie ilości
- poprawione usuwanie produktu

Przykładowa strona demonstrująca działanie znajduje się tutaj

A archiwum rar ze wszystkimi plikami użytymi w demonstracji tutaj

Poniżej dodane są również przykłady odczytu koszyka w php i perl'u po stronie serwera.

Odczyt koszyka w aplikacji PHP

 define("ITEM_LENGTH", 6);
 define("ITEM_ID", 0);
 define("ITEM_CODE", 1);
 define("ITEM_NAME", 2);
 define("ITEM_QUANT", 3);
 define("ITEM_PRICE", 4);
 define("ITEM_TAX", 5);

 $orderContent = $_COOKIE['SHOPBASKET'];

 echo "<pre>";
 echo "$orderContent" . "\n";

 $rawItemList = split("\t", $orderContent);
 $itemsCount = (sizeof($rawItemList)-1) / ITEM_LENGTH;

 for ($i = 0; $i < $itemsCount; $i++)
 {
  echo $rawItemList[($i*ITEM_LENGTH) + ITEM_ID] . " ";
  echo $rawItemList[($i*ITEM_LENGTH) + ITEM_CODE] . " ";
  echo $rawItemList[($i*ITEM_LENGTH) + ITEM_NAME] . " ";
  echo $rawItemList[($i*ITEM_LENGTH) + ITEM_QUANT] . " ";
  echo $rawItemList[($i*ITEM_LENGTH) + ITEM_PRICE] . " ";
  echo $rawItemList[($i*ITEM_LENGTH) + ITEM_TAX] . "\n";
 }
 echo "</pre>";

Odczyt koszyka w aplikacji Perl

use constant ITEM_LENGTH => 6;
use constant ITEM_ID => 0;
use constant ITEM_CODE => 1;
use constant ITEM_NAME => 2;
use constant ITEM_QUANT => 3;
use constant ITEM_PRICE => 4;
use constant ITEM_TAX => 5;

my $orderContent = $queryCgi->cookie('SHOPBASKET');

my @rawItemList = split(/\t/, $orderContent);
my $itemsCount = scalar @rawItemList;
 
$itemsCount = $itemsCount / ITEM_LENGTH; 
 
my $lp;
for ($lp = 0; $lp < $itemsCount; $lp++)
{
  print @rawItemList[($lp*ITEM_LENGTH) + ITEM_ID] . " ";
  print @rawItemList[($lp*ITEM_LENGTH) + ITEM_CODE] . " ";
  print @rawItemList[($lp*ITEM_LENGTH) + ITEM_NAME] . " ";
  print @rawItemList[($lp*ITEM_LENGTH) + ITEM_QUANT] . " ";
  print @rawItemList[($lp*ITEM_LENGTH) + ITEM_PRICE] . " ";
  print @rawItemList[($lp*ITEM_LENGTH) + ITEM_TAX] . " ";
  print @rawItemList[($lp*ITEM_LENGTH) + ITEM_PRICE] . "\n";
}

» Dodaj komentarz


Komentarze:

Produkty


Sharepoint RMS

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych
 • przydzielanie zadań personelowi
 • aktualizacja statusu zlecenia
 • podgląd przez użytkownika stanu jego zgłoszeń
 • automatyczne informowanie email'em o stanie zlecenia
 • dowolna liczba instancji aplikacji
 • 5 webpart'ów
 • 4 szablony list
 • kompletny projekt w Visual Studio 2010

Artykuły

» więcej


Jeżeli któreś z przedstawionych przeze mnie rozwiązań okazało się wyjątkowo użyteczne możesz dokonać darowizny za pomocą Paypal. Możliwe, że to zdopinguje mnie do przedstawienia większej ilości tekstów i kodów źródłowych, które powstają podczas mojej codziennej pracy.