Ilość wyświetleń: 8407 « powrót

Funkcja do wysyłania maila [Perl]

Prosta funkcja, która służy do wysyłania wiadomości email za pomocą serwera SMTP. Wymaga modułu Net:SMTP.

Przykład

use Net::SMTP;
SendMail("smtp.serwer.pl", "nadawca@poczta.pl", "odbiorca@poczta.pl", "temat wiadomosci", "Tekst wiadomosci");

sub SendMail
{
 my $host = shift;
 my $from = shift;
 my $to = shift;
 my $subject = shift;
 my $msg = shift;

 my $smtp = Net::SMTP->new($host);

 $smtp->mail($from);
 $smtp->to($to);
 $smtp->data();
 $smtp->datasend("To: $to\n");
 $smtp->datasend("Subject: $subject\n\n");
 $smtp->datasend("$msg\n");
 $smtp->dataend();
 $smtp->quit;

 return 0;
}

» Dodaj komentarz


Komentarze:

Produkty


Sharepoint RMS

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych
 • przydzielanie zadań personelowi
 • aktualizacja statusu zlecenia
 • podgląd przez użytkownika stanu jego zgłoszeń
 • automatyczne informowanie email'em o stanie zlecenia
 • dowolna liczba instancji aplikacji
 • 5 webpart'ów
 • 4 szablony list
 • kompletny projekt w Visual Studio 2010

Artykuły

» więcej


Jeżeli któreś z przedstawionych przeze mnie rozwiązań okazało się wyjątkowo użyteczne możesz dokonać darowizny za pomocą Paypal. Możliwe, że to zdopinguje mnie do przedstawienia większej ilości tekstów i kodów źródłowych, które powstają podczas mojej codziennej pracy.